Blog

Alt Full Image

รู้จักใช้ (Soy Ink) หมึกรักษ์โลก

(Soy Ink) หมึกรักษ์โลก

หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองมีลักษณะคล้ายกับหมึกพิมพ์ที่มีขายทั่วไป โดยแตกต่างกันตรงส่วนประกอบที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมาทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม

น้ำมันถั่วเหลืองที่นำมาใช้ไม่มีสารพิษและเป็นชนิดเดียวกับที่นำมาใช้ในการทำน้ำมันพืช เนย และสลัด

หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองสามารถใช้งานกับการพิมพ์ระบบออฟเซตปกติได้ทุกชิ้นงาน และปัจจุบันได้มีการคิดค้นสูตรหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองให้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

เช่น หมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์ หมึกพิมพ์ระบบออฟเซตแบบป้อนแผ่น

 น้ำมันถัวเหลืองที่อยู่ในหมึกพิมพ์ช่วยให้สารสีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและหาได้ง่ายทั่วโลก

 

หมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบมีส่วนผสมของสารระเหยต่ำ (VOCs) ช่วยให้มลพิษทางอากาศที่สูดดมเข้าไปลดน้อยลง

นอกจากนั้นหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองยังช่วยให้การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ ทำได้ง่ายขึ้นในกระบวนการแยกหมึกออกจากสิ่งพิมพ์

 

จุดเด่น

1.• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.• ให้สีสันของหมึกที่สดใส

3.• ช่วยยืดอายุการใช้ของเครื่องพิมพ์

4.• กระดาษที่ใช้พิมพ์สามารถนำมา recycle ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นฐานจากน้ำมันพืช

5.• สามารถประหยัดหมึกในการพิมพ์งานยาว

จุดด้อย

1.• ไม่สามารถนำมาใช้กับงานประเภทที่เป็นหมึกได้ทุกอย่าง อาทิ ปากกาลูกลื่น พริ้นเตอร์ (Personal printers)

2.• แห้งตัวช้ากว่าหมึกฐานน้ำมันปิโตรเลียม เนื่องจากว่า Soy ink ไม่มีการระเหยตัวละลายในโครงสร้างของ VOCs. (Volatile Organic Compounds)

Address

บริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด

59/448 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

Contact

Tel: 02-448-3885
Mobile: 062-653-6392 ,
081-352-7135  
FAX :  0-2885-7874
Email: ktipgiftpremium@gmail.com , info@ktip.co.th

QR Website

 

Copyright © 2018 | Designed by Megaweb.co.th