เงื่อนไขการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

1. สั่งซื้อทางเว็บไซต์
  • การสั่งซื้อสินค้า จะมีระบบสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้า หรือหากไม่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องมีอีเมลในการติดต่อ
  • เลือกสินค้าในหน้าสินค้ากดเลือก หยิบใส่ตะกร้า ตามความต้องการ
  • ตรวจสอบจำนวนสินค้าในตะกร้าและจำนวนเงินรวม ดูที่ ตะกร้าสินค้า
2. สั่งซื้อทางอีเมลที่ info@ktip.co.th
3. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ที่ 02-885-7870 , 081-352-7135

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด
เลขบัญชี 180-210683-8
สาขาถนนกาญจนาภิเษก  บัญชีออมทรัพย์


โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง 02-885-7870 , 081-352-7135 หรือแจ้งได้ที่ แจ้งการชำระเงิน
หรือผ่านทางอีเมล info@ktip.co.th เนื่องจากบางครั้งยอดเงินเหมือนกัน
อาจทำให้เกิดความล้าช้าในการตรวจสอบ

ค่าจัดส่งโดยไปรษณีย์ (EMS) 50 บาท

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้
  • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน หรือถูกเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และหากเป็นจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง

  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า

Address

บริษัท KTIP GROUP จำกัด

59/448 หมู่บ้าน ป.ผาสุข ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

Contact

Tel: 02-885-7870
Fax: 02-885-7874
Mobile: 081-352-7135  
Email: info@ktip.co.th, khum_tong@yahoo.com

QR Website

Copyright © 2018 | Designed by Megaweb.co.th