ตัวล็อค (Shackles)

Image

ตัวล็อค (Shackles)

SHACKLES OVERVIEW

When it comes to shackles, Columbus McKinnon prides itself on providing the strongest and most reliable products on the market. We carry a full line of anchor and chain shackles, manufactured through our state-of-the-art forging process in Chattanooga, Tennessee.
CM shackles are available in three materials, including carbon, super strong and alloy. Our innovative Super Strong Shackles are unique in the industry, featuring strength ratings up to 50 percent stronger than comparable sized carbon shackles and a 6:1 design factor for ultimate safety.
CM shackles are available in a three styles: Screw Pin; Bolt, Nut & Cotter; and Round Pin. Learn more about the uses and benefits of each shackle style below.
BOLT, NUT & COTTER SHACKLES

BOLT, NUT & COTTER SHACKLES

Of all shackle types, Bolt, Nut and Cotter Shackles provide the most secure pin arrangement, resisting axial and torsional loading. This type of shackle should be used in semi-permanent applications where the pin is removed infrequently or where cyclical loading occurs. This is the preferred type of shackle in areas that are difficult to reach or inspect. Recommended for overhead lifting, bolt, nut and cotter shackles are available in capacities up to 120 tons.
SCREW PIN SHACKLES

SCREW PIN SHACKLES

Screw Pin Shackles allow for quick and easy removal of the screw pin, which makes this style ideal for applications where the shackle is removed frequently. While the threaded pin can resist axial forces, it should not be cyclically loaded and is unreliable and vulnerable to backing out in applications where the pin is subjected to a torque or twisting action. Recommended for overhead lifting, screw pin shackles are available in capacities up to 43 tons. Screw pins should be moused in some applications.
ROUND PIN SHACKLES

ROUND PIN SHACKLES

Round Pin Shackles allow for easy removal by simply removing the cotter that holds the pin in place. These shackles perform well where the pin is subjected to a torque or twisting action, but they should not be subjected to an axial load. Round pin shackles are available in capacities up to 43 tons and are not recommended for overhead lifting.
Image
Shackles Review 01
Shackles Review 02
Shackles Review 03
Shackles Review 04
Shackles Review 05
Shackles Review 06
Shackles Review 07

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-885-7870, 081-617-3114
Email: khum_tong@yahoo.com

Address

บริษัท ขุมทอง อุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด

59/448 ซอยบรมราชชนนี 101

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

Contact

Tel: 02-885-7870
Fax: 02-885-7874
Mobile: 062-653-6392, 

081-352-7135  
Email: info@ktip.co.th, khum_tong@yahoo.com

QR Website

Copyright © 2018 | Designed by Megaweb.co.th