ตะขอ (Hooks)

Image

ตะขอ (Hooks)

HOOKS OVERVIEW

Whether you’re lifting, pulling, towing or securing loads, the Columbus McKinnon line of hooks has you covered. Our history in rigging-type products dates back more than 100 years, and we rely on this long-standing knowledge and expertise to develop durable and reliable hooks that can stand up to even the toughest overhead lifting and binding applications.

Available in numerous grades and materials, we have a variety of hook styles for both overhead and non-overhead lifting applications. Learn more about all of our available hook styles below.

OVERHEAD LIFTING HOOKS

Not all hooks are appropriate for overhead lifting. When choosing an overhead lifting hook, it’s important to consider the application you will be using it for. If you are lifting a plate, you may need one type of hook, while lifting a vehicle engine may require another. Only alloy hooks should be used in overhead lifting applications. Below are various types of hooks CM recommends for overhead lifting applications.

NON-OVERHEAD LIFTING HOOKS

Non-overhead lifting hooks are designed for pulling or load securement application. These hooks do not have the same requirements as those used for overhead lifting. Non-overhead lifting hooks are available in Grades 30, 43, and 70. Grade 80 hooks that are not suitable for overhead lifting are marked T-80 and should only be used for load securement.
Image

CLEVIS HOOKS

Clevis Hooks are not designed for overhead lifting, but instead
are most often used for load securement with tie-down chains. Clevis hooks can be used in combination with various grades of chain including Grade 30, 43, 70 and 80. These feature a U-shaped attachment point with a pin to secure chain or other rigging attachments. Different grades of clevis hooks have different working load limits, therefore you must ensure you use the correct hook grade and size for your application.
Image

EYE HOOKS (NON-CRADLE GRAB & SLIP HOOKS)

Standard Eye Hooks are not designed for overhead lifting, but
instead are most often used for load securement with tie-down
chains. Eye hooks are used in combination with various grades
of chain including Grade 30, 43, 70 and 80. Eye hooks feature a simple circular attachment point for rigging chain or other attachments. Different grades of eye hooks have different working load limits, therefore you must ensure you use the correct hook grade and size for your application.
CLEVLOK® SLING HOOK

CLEVLOK® SLING HOOK

EYE SLING HOOK

EYE SLING HOOK

CLEVLOK® GRAB HOOK WITHOUT CRADLE

CLEVLOK® GRAB HOOK WITHOUT CRADLE

CLEVLOK® CRADLE GRAB HOOK

CLEVLOK® CRADLE GRAB HOOK

EYE CRADLE GRAB HOOK

EYE CRADLE GRAB HOOK

EYE FOUNDRY HOOK DUAL RATED

EYE FOUNDRY HOOK DUAL RATED

Hook Review 01
Hook Review 02
Hook Review 03
Hook Review 04
Hook Review 05

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-885-7870, 081-617-3114
Email: khum_tong@yahoo.com

Address

บริษัท ขุมทอง อุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด

59/448 ซอยบรมราชชนนี 101

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

Contact

Tel: 02-885-7870
Fax: 02-885-7874
Mobile: 062-653-6392, 

081-352-7135  
Email: info@ktip.co.th, khum_tong@yahoo.com

QR Website

Copyright © 2018 | Designed by Megaweb.co.th