สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

ตามรอยพ่อหลวง

หนังสือภาพที่เดินตามแนวพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่9) เพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข คำบอกคำสอนของพ่อ(หลวง) ที่พร่ำสอนให้ เรานำไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีเสมอ หนังสือภาพ เล่มนี้ได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ มานำ เสนอในบางส่วน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้อ่านและนำไปปฏิบัติ ด้วย เนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม สี่สีทั้งเล่ม
tamroypo